Ændringsbekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

10-01-2023
Rottebekæmpelse

Den 1. oktober 2022 er ændringsbekendtgørelse, nr. 1297 af 18. september 2022, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter trådt i kraft.

Miljøstyrelsen gennemgår i Konsulentmeddelelse nr. 41 betydningen af de konkrete ændringer, der særligt vedrører forbud mod privat bekæmpelse og kommunale handlingsplaner.

Med venlig hilsen

Rottekonsulenterne