Ændring af bekendtgørelse om sprøjtejournal

18-01-2023
Pesticider

Miljøministeriet har foretaget en ændring af bekendtgørelse om sprøjtejournaler for at rette op på en utilsigtet ændring, der blev indført ved den seneste bekendtgørelsesændring. Bekendtgørelsen er nu sendt i offentlig høring frem til 6. februar.

Med ændringen af bekendtgørelsen indgår der nu en tydelig definition af, hvilke typer virksomheder, der er pligtige til at indberette deres forbrug af plantebeskyttelsesmidler i Miljøstyrelsens IT-system SJI.

Pligten til at indberette gælder for virksomheder med:

  • Professionelle brugere, der anvender plantebeskyttelsesmidler på et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover og
  • Professionelle brugere, der anvender plantebeskyttelsesmidler på et gartneri (det vil sige virksomheder, der dyrker grøntsager, frugttræer eller prydplanter), der har en årlig momspligtig omsætning for det senest afsluttede regnskabsår på 50.000 kr. eller derover.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. marts 2023.

Høringsfristen er den 6. februar 2023.

Høringsmaterialet kan læses på høringsportalen via linket her.

Høringssvar skal sendes til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer 2022-12185 i emnefeltet. 

Link til nyhed om samme emne, der blev udsendt i november 2022