Udvalgte kommuner skal finde nye veje til et rent vandmiljø

03-02-2023
Natur Vandmiljø Landbrug

Fire kommuner skal i det kommende år på jagt efter nye metoder til at begrænse kvælstofforureningen og forhindre andre skadelige påvirkninger af hav og kystvande.

Odense Fjord er et af de områder, der får støtte til et nyt kystvandråd. Arkivfoto: Bert Kaufmann, Flickr

Viborg Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune og Odense Kommune.

Det er de fire kommuner, der er udvalgt til at deltage i et projekt om såkaldt lokalt funderede analyser.

Nye kystvandråd i de udvalgte kystvande skal afdække, om der er alternative veje til at opnå god økologisk tilstand i hav og fjorde.

Kystvandrådene etableres i de udvalgte kommuner og består af erhvervs- og interesse organisationer med fokus på vandmiljøet. Kommunerne skal i samarbejde med kystvandrådene, der bistås af anerkendte eksperter, afklare væsentlige udfordringer for at opnå målopfyldelse i de pågældende kystvande, samt udarbejde alternative indsatsprogrammer for at opnå god tilstand i henhold til EU’s Vandrammedirektiv.

Projektet udspringer af den politiske aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021.

Det har været nødvendigt at foretage en prioritering af de i alt otte kommuner, der har søgt om at være med. Prioriteringen er baseret på bl.a. omfanget af indsats, der skal gennemføres for at nå målopfyldelse, økonomi samt geografisk fordeling blandt ansøgerne. Prioriteringen er foretaget af en taskforce, der ledes af Finansministeriet

Projektet forløber fra 1. februar til 31. december 2023.