Stor succes med drikkevandspuljerne

01-02-2023
Vand i hverdagen Vandmiljø

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om støtte til 121 nye projekter, der forbedrer drikkevandsbeskyttelsen.

Nordlangeland
Et af de nye projekter er bla. på Langeland. Foto: Colourbox.

I 2022 åbnede Drikkevandsfonden, som giver private lodsejere, vandforsyninger, vandsamarbejder og kommuner mulighed for at søge penge til at beskytte drikkevandet. De mange projekter, der har fået tilsagn om støtte fra to nye drikkevandspuljer, bidrager blandt andet til at sløjfe ubenyttede brønde og boringer og til at beskytte arealer tæt på drikkevandsboringer.

Der har været meget stor efterspørgsel på vores to helt nye tilskudspuljer, og der er tilmed søgt for langt over den afsatte tilskudsramme. Det er godt for drikkevandsbeskyttelsen, og de mange ansøgninger tyder på, at ordningerne er velfungerende og understøtter et stort behov, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Isabelle Navarro Vinten.

Samlet blev der givet 101 tilsagn om støtte til sløjfning af 120 ubenyttede brønde og boringer – herunder også brønde og boringer, der ikke er sløjfet korrekt. Fælles for brøndene er, at de ligger inden for områder, hvor der er særlige drikkevandsinteresser, eller inden for et indvindingsopland til en almen vandforsyning. Hvis en ubenyttede brønd eller boring ikke er lukket forsvarligt, er der risiko for, at sprøjtemidler eller andre forurenende stoffer kan sive ned til grundvandet.

Se kort med brønde og boringer 

Der blev også givet tilsagn om støtte til 20 nye projekter, der hjælper med at sikre drikkevandet rundt om i Danmark. Projekterne har fokus på at beskytte drikkevandet mod forurening inden for strategisk vigtige drikkevandsområder ved blandt andet at give mulighed for jordkøb eller til erstatning til lodsejere for ikke at sprøjte eller gøde jorden.

Se kort med de 20 projekter

De nye projekter ligger blandt andet på øer som Omø, Agersø, Ærø og Langeland og omkring byer som eksempelvis Svendborg, Augustenborg, Skørping, Sdr. Bjert og Thisted.

Der blev samlet søgt for mere en 93 mio. kroner til de to nye drikkevandpuljer, hvilket er ca. tre gange mere end de 31,7 mio. kroner, der var afsat fra Drikkevandsfonden i 2022.

Yderligere oplysninger

Kontakt venligst funktionsleder i Miljøstyrelsen Pia JørgensenObfuscated Email/ 21261572