Presseinvitation: Anvendelsesbegrænsning af PFAS – deltag i hybridmøde: online eller i Bruxelles

01-02-2023
Kemikalier PFAS

Velkommen til presse-hybridmøde om PFAS i Bruxelles. Akkrediterede medier fra EU har mulighed for at deltage i pressemødet, hvor et nyt PFAS begrænsningsforslag bliver præsenteret. Journalister får mulighed for at stille spørgsmål.

Tirsdag den. 7. februar 2023 offentliggør Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, et forslag til anvendelsesbegrænsning af PFAS. 

På dagen for forslagets offentliggørelse vil der blive afholdt en hybrid (fysisk og online) pressebegivenhed, hvor danske og udenlandske medier får mulighed for at stille spørgsmål til Miljøstyrelsen og myndighederne fra Tyskland, Holland, Sverige og Norge, som sammen med Miljøstyrelsen, har indsendt forslaget. Læs nyhed om indsendelse af begrænsningsforslaget.

Pressebegivenheden foregår online eller fysisk i Bruxelles.
Forslaget til anvendelsesbegrænsning er et af de mest omfattende i EU’s historie.

Den indledende præsentation af forslaget vil blive optaget og gjort tilgængeligt på ECHA's hjemmeside i løbet af den 7. februar. 

Den 5. april 2023 afholder ECHA endvidere et informationsmøde, hvor andre interessenter får mulighed for at stille spørgsmål til begrænsningsforslaget.

PFAS (per- og polyfluoralkyl stoffer) er kendetegnende ved, at stofferne eller deres nedbrydningsprodukter er svært nedbrydelige i naturen. Mange PFAS kan transporteres over store afstande, eksempelvis via luft- eller havstrømme, være bioakkumulerende eller mobile i vandmiljøet og derudover kan flere være skadelige for mennesker og/eller miljø.

Praktisk information

  • Tilmeldingsfrist: den 3. februar kl. 10:00
  • Tid: Tirsdag den. 7. februar  2023 kl. 11:00 (Ved fysisk ankomst fra kl. 10:30) 
  • Sted: Bruxelles eller online 

Tilmelding, akkreditering og yderligere oplysninger:

Ønsker du at deltage og blive akkrediteret, skal du sende en e-mail til Obfuscated Email.
Akkrediterede medier vil efterfølgende få tilsendt en invitation med yderligere information samt link til endelig registrering.

Presseakkrediteringen kan blive udstedt til journalister der falder under EU’s regler for akkreditering.

Læs mere PFAS her på hjemmesiden