Nyt informationsmateriale om plastiksortering i landbrug og gartneri

23-02-2023
Affald

Det skal være nemt at sortere plastik i landbrug og gartneri. Derfor er der blevet udarbejdet materiale, der kan bruges af bedrifter og gartnerier til at sortere plastikaffald i hverdagen.

Landmænd har efterspurgt praksisnær viden om sortering af plastikaffald. I forbindelse med sektorsamarbejdet for landbrug har miljøstyrelsen derfor fået udarbejdet informationsmateriale af kommunikationsvirksomheden Naboskab. Materialet indeholder en guide til at komme i gang/videre med plastiksorteringen samt 5 plakater, der kan hænges op på affaldscontainere.

I udarbejdelsen af materialet har der været stort fokus på inddragelse af landbruget. Derfor er vejen blevet lagt forbi gårde og gartnerier for at sikre, at det er brugbart for den enkelte landmand og medarbejderne i gartnerierne. Ved at sortere affaldet til genanvendelse vil det kunne bane vejen for bedre udnyttelse af ressourcer:

I landbruget og gartnerier bliver der brugt store mængder plastik, for eksempel folier til overdækning af ensilage og halm, fiberduge, rundballenet og bindegarn. Derfor er der store gevinster at hente i at sortere plastikaffaldet, som, i stedet for at blive brændt, kan blive til nye plastikprodukter.” Forklarer Nina Espegård Hassel, Kontorchef i Cirkulær Økonomi & Affald.

Det blev aftalt i Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, at landbrugssektoren skal udsortere 50 pct. af plasten til genanvendelse i 2025 og 80 pct. i 2030. Nina Espegård Hassel forsætter:

Sortering er afgørende for at få udnyttet affaldet som en ressource. Derfor har vi fået udarbejdet det her materiale, som er et ud af mange virkemidler til at nå i mål.

 

Materialet er lavet i forbindelse med sektorsamarbejdet i landbruget i samarbejde med Landbrug & Fødevare. Ud over landmænd fra landbruget har flere organisationer kommet med inputs, herunder Danske Gartnerier, SEGES Innovation, Dansk affaldsforening, Trio World, Marius Pedersen, AFLD og Nomi4s.

Du kan finde materialet på mst.dk/plastsorteringlandbrug.

 

Fakta

  • Projektet udspringer af Sektorsamarbejdet mellem Miljøstyrelsen og Landbrugssektoren (Landbrug & Fødevare), der blev etableret i fbm. Regeringens plastikhandlingsplan fra 2018 ”Plastik uden spild. 
  • Der findes omkring 40.000 landbrugsbedrifter i Danmark. 
  • Affaldsproducerende virksomheder, herunder bedrifter og gartnerier, er forpligtet til at sortere deres affald jf. §60 i affaldsbekendtgørelsen. 
  • Læs mere om Det Nationale Plastikcenter og sektorsamarbejdet om plastik på Plastikviden.dk

 

Yderligere oplysninger:

Rasmus Andreas Tønder,Obfuscated Email