Ny undersøgelse undersøger, hvordan vi skaffer os af med affald i det offentlige rum og i gæsteområder.

07-02-2023
Affald

Miljøstyrelsen har afsluttet et projekt der kortlægger gæsters adfærd i forbindelse med bortskaffelse af affald i det offentlige rum og gæsteområder – med særligt fokus på plastikaffald. Formålet har været at understøtte hotel-og restaurationsbranchen i deres arbejde med i højere grad at sortere til genanvendelse og reducere forbruget af engangsplastik emballage.

Skraldespand med logo for "Tak for ingenting"-kampagnen. Foto: mst

Transition har stået for at udføre projektet, som følger tæt i fodsporene på forbrugeren og deres adfærd i gæsteområder og offentlige rum, og genererer på den måde en masse viden om, hvorfor vi ikke altid rammer den rigtige spand, når vi står med fx take-away emballage i hånden. Konkret identificeres en række barrierer for, at vi sorterer vores affald korrekt. Og små ting kan gøre en forskel fx affaldsspandens udformning, men også tvivl om korrekt sortering hos forbrugeren spiller en afgørende rolle.  

Projektet har primært fokuseret på engangsemballage af plastik og er udarbejdet som et led i at understøtte sektorsamarbejdet med hotel- og restaurationsbranchen som var nedsat i regi af Plastikhandlingsplanen. Rapporten er lavet i samarbejde med Horesta, som har været sekretariat for sektorsamarbejdet og Transition som har været udførende på projektet.

 

Du kan læse rapporten HER