Kommunernes erfaringer med den målrettede drikkevandsbeskyttelse

08-02-2023
Vandmiljø

Drikkevandsfonden har gennemført en undersøgelse af kommunernes og en række vandforsyningers erfaringer med at gennemføre drikkevandsbeskyttelse. Omdrejningspunktet er arbejdet med indsatsplanerne og arealrestriktioner til beskyttelse af drikkevandsressourcen herunder, hvordan samarbejdet mellem de forskellige aktører fungerer.

Vandboringer. Arkivfoto: MST

I en ny rapport med titlen ”Den målrettede drikkevandsbeskyttelse i Danmark” har Miljøstyrelsen fået gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse, der er fulgt op med interviews med hovedparten af de danske kommuner og en række vandforsyningsselskaber. Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af arbejdet med de kommunale indsatsplaner og samarbejdet med de centrale aktører. Den identificerer en række barrierer for kommunernes arbejde og mulige veje at gå. 

De kommunale indsatsplaner er et central værktøj i den samlede beskyttelse af grundvandet mod nye forureninger, idet disse planer fastlægger rammerne for den ekstra beskyttelse af drikkevandsressourcen, som kan være nødvendig lokalt. På baggrund af statens kortlægning af områder, hvor grundvandet er sårbart, har landets kommuner, i samarbejde med vandforsyningerne og interessenter, derfor en vigtig opgave med at sikre en tilstrækkelig grundvandsbeskyttelse.

Konklusionerne fra rapporten vil indgå i Miljøministeriets videre arbejde for en styrket drikkevandsbeskyttelsen, som beskrevet i regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark”.

Læs mere om Drikkevandsfondens arbejde

Læs bilag til rapporten (survey)

Læs bilag til rapporten (gis survey) 

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Rasmus Moes, Miljøstyrelsen, email: Obfuscated Email, mobil: 4196 9427