Miljøstyrelsen tilbagekalder godkendelser af 3 produkter med cyazofamid

01-02-2023
Pesticider

Dette medfører ophør af både salg og anvendelse af produkter med cyazofamid pga. risiko for udvaskning af nedbrydningsprodukter til grundvand.

Det drejer sig om følgende produkter:

Ranman Top, reg. nr. 352-8

Azuleo, reg. nr. 352-20

SUGOI, reg. nr. 352-14

Korte danske frister pga risiko for grundvandsforurening

De danske godkendelser af produkter med cyazofamid tilbagekaldes med virkning fra d. 30. januar 2023. Dette er begrundet i, at vurdering af resultater fra undersøgelser i Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand, VAP har vist, at der er uacceptabel risiko for udvaskning af nedbrydningsprodukter i koncentrationer, som overstiger kravværdien på 0,1 mikrogram/L for grundvand. 

Fristen for ophør af salg i detail- og brugsled af produkter med cyazofamid er fastsat til 1. marts 2023, og fristen for ophør af anvendelse og besiddelse af produkterne er den 1. maj 2023.