Miljøstyrelsen inviterer kommuner og regioner til Grundvandsdag 2023

15-02-2023

Torsdag den 30. marts 2023 inviterer Miljøstyrelsen medarbejdere i landets kommuner og regioner til en temadag om aktuelle emner på drikkevands- og grundvandsområdet.

Torsdag den 30. marts 2023 afholder Miljøstyrelsen en temadag om aktuelle emner på drikkevands- og grundvandsområdet for alle landets kommuner og regioner. Temadagen foregår i Miljøstyrelsens lokaler i Odense. Det endelige program bliver først sendt ud senere, men kommuner og regioner har allerede nu mulighed for at tilmelde sig temadagen. Frist for tilmelding er søndag den 26. marts 2023. Der gøres opmærksom på, at arrangementet begrænses til maksimum 2 personer pr. kommune og region.

Tilmelding foregår via et link, der er sendt som mail til samtlige kommuners og regioners hovedpostkasser. Vær opmærksom på, om mailen når frem til de kommunale og regionale medarbejdere med interesse for drikke- og grundvandsområdet. I første mail sendt til kommunerne og regionerne virkede tilmeldingslinket beklageligvist ikke, hvorfor der er sendt en ny mail, hvor linket skulle virke.

Hvis der er spørgsmål til arrangementet, kan der rettes henvendelse til Obfuscated Email.

Vi ser frem til en spændende dag med dialog og vidensdeling.