Miljøstyrelsens projekt om IPM-innovationsbrug er afsluttet – nu udbydes en ny projektperiode

15-02-2023
Pesticider

Et treårigt projekt om IPM-indsatser på tre landbrugsbedrifter er nu afsluttet. Miljøstyrelsen publicerer i den anledning rapporter med status, muligheder og barrierer for anvendelsen af præcisionsteknologi til udbringning af pesticider på hver af de tre landbrug og offentliggør et nyt udbud af projekt om IPM-innovationsbrug, der skal gennemføres over de næste fire år.

IPM-innovationsbrug 2020-2022

Miljøstyrelsen indgik i 2020 en kontrakt med SEGES Innovation A/S om gennemførelse af et treårigt projekt om IPM-innovationsbrug for perioden 2020-2022. Projektet blev igangsat som led i gennemførelsen af Pesticidstrategi 2017-2021 og tilhørende resistenshandlingsplan.

Der blev i projektet udvalgt tre innovationsbrug og til hvert af disse landbrug blev knyttet end faglig co-innovationsgruppe, bestående af repræsentanter fra SEGES, lokale rådgivere, forskere m.fl., som løbende har drøftet og besluttet relevante IPM-tiltag og resultaterne af disse tiltag.

Et væsentligt formål med projektet var, at formidle erfaringerne fra de gennemførte IPM-tiltag til andre landbrugsbedrifter, rådgivere m.fl. I løbet af de tre år er der derfor afholdt mange forskellige formidlingsaktiviteter bl.a. blev der udarbejdet en række podcasts, artikler og rapporter, som beskriver tiltagene på bedrifterne og de erfaringer og resultater, der blev opnået.

SEGES har beskrevet innovationsbrugene og samlet alle faglige artikler fra projektet på Landbrugsinfo, hvor de er offentligt tilgængelige. Du kan finde oplysningerne via linket her.

Projektets resultater blev også formidlet på dette års Plantekongres i Herning, hvor flere af kongresindlæggene blev afholdt af værterne på IPM-innovationsbrugene, med stor tilslutning fra kongresdeltagerne.

Præcisionsteknologi på IPM-innovationsbrug

I forlængelse af innovationsprojektet har SEGES, for hvert af de tre innovationsbrug, udarbejdet en statusrapport for præcisionsteknologi. De tre rapporter offentliggøres nu, og du kan finde dem på Miljøstyrelsens hjemmeside via linket her. Rapporterne indeholder en analyse vedrørende status, muligheder og barrierer for anvendelsen af præcisionsteknologi til udbringning af pesticider på hver jordbrug.

Nyt udbud af IPM-innovationsbrug 2023-2026

I Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 (se link her) indgår en fortsættelse af ordningen for innovationsbrug. Der er afsat 6 mio. kr. til ordningen fordelt med 1,5 mio. i hvert af de 4 år.

Miljøstyrelsen har derfor netop offentliggjort et udbud af projekt om IPM-innovationsbrug for perioden 2023-2026. Du kan se udbudsmaterialet via linket her. I den nye projektperiode skal der indgå fire innovationsbrug.

For yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger om IPM-innovationsbrug kan du kontakte:

Bettina Gylden, mail: Obfuscated Email, tlf.:  30 71 61 56