Danske myndigheder, herunder Miljøstyrelsen lancerer en fælles markedsovervågningsstrategi

28-02-2023
Tilsyn og håndhævelse

Markedsovervågning dækker over de danske myndigheders kontrol med, at produkter på markedet overholder de gældende fælleseuropæiske regler. For Miljøstyrelsen drejer det sig væsentligst om de forskellige kemikaliereguleringer irt. non-food produkter, artikler og kemiske blandinger.

På baggrund af et krav fra EU er 16 styrelser og ministerier gået sammen om en national strategi for markedsovervågningen: Markedsovervågning i Danmark

Forbrugernes nye indkøbsvaner og den hastige udvikling på produktmarkedet har resulteret i en nødvendig tilpasning af den danske markedsovervågning. Det overordnede fokus er på: e-handel, digitaliseringen samt klimabelastningen og andre grønne produktkrav. Læs mere på: Markedsovervågningsstrategi

Spørgsmål: Kim Holm Boesen, kontorchef i Kemikalieinspektionen – 2162 5966.