Biologisk bekæmpelse af kløversnudebiller

07-02-2023
Landbrug Pesticider

En ny forskningsrapport beskriver, hvordan naturligt forekommende nyttedyr kan udnyttes til biologisk bekæmpelse af alvorlige skadedyr i kløvermarker.

I danske kløvermarker er de vigtigste skadedyr to arter af snudebiller, som ødelægger blomsterne. Skaderne kan bevirke op til 40% fald i udbyttet, hvis der ikke behandles mod skadedyrene. I dag er det normal praksis, at kløverafgrøder årligt behandles en til to gange med sprøjtemidler for at begrænse skaderne fra snudebillerne. Forskerne har dog set, at der i samme kløvermarker forekommer en art snyltehveps, der er parasit på skadedyrene. Projektets formål har derfor været, om det er muligt at indsamle snyltehvepse i markerne ved høst, opbevare snyltehvepsene hen over vinteren for derefter at sætte dem ud i markerne året efter. Herved burde man opnå en så god biologisk bekæmpelse af snudebillerne, at sprøjtning med kemiske insektmidler kan begrænses eller måske helt undgås.

Rapporten ”Alternative Management Strategy Towards Weevils in White Clover Seed Production - Utilization of a Natural Enemy” beskriver resultaterne af forskningsprojektet, som viser, at der sammen med høsten af kløverfrø kommer store mængder af snyltehvepse. Resultaterne viser desværre også, at med de nuværende høst-, oprensnings-, og opbevaringsmetoder for kløverfrøene er overlevelsen af snyltehvepsene meget dårlig.

Undersøgelsen viser, at det er muligt at oprense snyltehvepsene og opbevare dem hen over vinteren, så de kan udsættes i nye kløvermarker det følgende år. Efter at snyltehvepsene er blevet sat ud i kanten af marken spreder de sig let over hele marken. Undersøgelsens resultat viser endvidere, at der er en positiv effekt af de udsatte snyltehvepse på mængden af kløverblomster, der ikke er skadet af snudebiller; men undersøgelsen kunne ikke vise, om der skete et fald i antallet af nye snudebiller.

Der er altså store mængder af nyttedyr i kløvermarkerne, som, hvis de kan beskyttes mod den store dødelighed, som de udsættes for under høst og opbevaring, har gode muligheder for at begrænse skadedyrene og dermed begrænse behovet for kemisk insektbekæmpelse på kløvermarker.

 Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.