Stor tilslutning til Miljøstyrelsens Grundvandsdag 2023

13-04-2023

Miljøstyrelsen afholdte torsdag den 30. marts 2023 Grundvandsdag i Miljøstyrelsens lokaler i Odense. Der var stor tilslutning til dagen fra både kommuner og regioner, og dagen bød på både faglige oplæg, spørgsmål og dialog om aktuelle emner på grundvandsområdet.

Et fælles offentligt samarbejde og dialog er vigtigt i arbejdet for at sikre det danske drikkevand. Miljøstyrelsen takker derfor alle fremmødte til Miljøstyrelsens Grundvandsdag for en god dag i grundvandets tegn. I alt deltog 76 kommuner, 4 regioner samt repræsentanter fra Grundvandskortlægningens koordinationsgruppe. Dagen bød på både oplæg, gode spørgsmål og dialog.

Præsentationer fra dagen kan findes her.

Vi håber, at alle deltagere er gået fra Grundvandsdagen beriget, om det så er med ny viden fra oplæggene eller gennem dialog med Miljøstyrelsen eller andre deltagere. Vi i Miljøstyrelsen har i hvert fald gennem spørgsmålene fra salen og dialogen med deltagerne fået gode input med hjem.

Miljøstyrelsen har som opfølgning på dagen udsendt en kort evaluering til alle deltagere, som vi vil opfordre alle til at udfylde, så vi kan få gode input til at forbedre fremtidige Grundvandsdage.