PFAS-konference tager livtag med globalt miljøproblem

15-04-2023
PFAS NOVANA Vandmiljø Kemikalier Vand i hverdagen

Forskere, myndigheder, virksomheder og organisationer mødes på mandag på Fyn for at diskutere udfordringer og mulige løsninger på håndtering af de sundhedsskadelige PFAS-stoffer.

Danmark indførte i 2021 som det første land de formentlig laveste grænseværdier for PFAS i drikkevand. Men PFAS bliver ved at dukke op nye steder, senest i blandt andet havskum og græs. Nu indkalder Miljøstyrelsen til konference om indsatsen mod PFAS. Foto: Colourbox

Hvad er de største udfordringer med PFAS, og hvordan sætter man bedst ind med blandt andet regulering, overvågning og rensning for de problematiske stoffer?

Det er nogle af de overordnede temaer, når Miljøstyrelsen mandag 17. april åbner dørene til PFAS-konference i Nyborg. Det handler om at dele viden om PFAS og i høj grad også om at bringe alle de kræfter sammen, der arbejder med PFAS-problematikken i Danmark.

Læs mere om konferencen

Forurening med PFAS er en kompleks problemstilling, og Miljøstyrelsen ser et behov for et bredt samarbejde mellem de mange forskellige aktører baseret på et fælles billede af problemstillingen og med et fælles målrettet fokus på muligheder og løsninger.

”Vi finder PFAS nærmest alle steder, hvor vi leder. Derfor er det afgørende, at vi får nogle værktøjer til at prioritere, hvor vi skal sætte ind. Jeg ser frem til en diskussion af, hvem der kan byde ind med hvilken teknologi, hvor er der mulighed for nye samarbejder, og hvordan vi kommunikerer om PFAS, så vi rummer alvoren, men ikke giver et unødvendigt højt bekymringsniveau,” siger kontorchef Jane Hansen fra Miljøstyrelsen om et par af konferencens temaer.

EU-forslag om PFAS-begrænsning    

Danmark har i samarbejde med en række andre EU-lande fremsat et forslag til en anvendelsesbegrænsning af PFAS, som skal dæmme op for fortsat udledning af stofferne til miljøet.

LÆS NYHEDEN: Regulering af mere end 10.000 PFAS-stoffer på vej

Konferencen afholdes i Nyborg på Fyn, og der deltager i alt 240 personer fra blandt andet virksomheder, organisationer, styrelser, Miljøministeriet, kommunerne, landets fem regioner, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, konsulenthusene og forskere fra mange af landets universiteter.

Konferencen skiller sig ud fra tidligere PFAS-arrangementer ved at have fokus på dialog og kommunikation deltagerne imellem. Første halvdel af dagen består af traditionelle oplæg i plenum, mens den anden halvdel af dagen består af workshops, hvor deltagernes viden bringes i spil for i fælleskab at pege på udfordringer og mulige løsninger.