Opstart af Udvalg for økonomisk kompensation i relation til erhvervsemballageaffald under det kommende producentansvar

20-04-2023
Affald

Miljøstyrelsen opstarter udvalget for økonomisk kompensation i relation til erhvervsemballageaffald i starten af maj 2023. Udvalgets opgave er at komme med en anbefaling til Miljøstyrelsen senest den 3o. november 2023 for beregningsmetoden for fastlæggelse af økonomisk kompensation for indsamling, afsætning og behandling af emballageaffald fra affaldsproducerende virksomheder i forbindelse med det udvidede producentansvar på emballage.

Et bredt flertal af Folketingets partier indgik den 30. august 2022 en politisk aftale om udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter.

Det fremgår af den politiske aftale, at det konkurrenceudsatte marked for erhvervsaffald skal fastholdes, så private affaldsindsamlere fortsat står for indsamling, afsætning og behandling af affald – herunder emballageaffald - fra affaldsproducerende virksomheder.

Det udvidede producentansvar for erhvervsemballageaffald består i, at producenterne skal afholde de affaldsproducerende virksomheders nødvendige omkostninger til indsamling, afsætning og behandling af den del af affaldet, der er emballageaffald. Den affaldsproducerende virksomhed skal fortsat afholde omkostningerne til den del af affaldet, der ikke er emballage.

I praksis udmøntes dette ved, at der ved bekendtgørelse fastlægges en beregningsmetode for fastsættelse af den økonomiske kompensation, som de private affaldsindsamlere på vegne af de affaldsproducerende virksomheder får ret til at få dækket via den kollektive ordning eller individuelle producent, der har fået tildelt det geografiske område, hvor den affaldsproducerende virksomhed er beliggende.

Udvalgets opgave er at komme med en anbefaling til beregningsmetoden for den økonomiske kompensation. Udvalget kan desuden give en anbefaling til, hvor tit denne beregningsmetode skal genbesøges og evt. tilrettes.

Miljøstyrelsen skal som sekretariat bistå udvalget. Udvalget skal starte primo maj 2023 og skal kunne aflevere endelig anbefaling til beregningsmetode til Miljøstyrelsens godkendelse 30. november 2023.

Hvis du som kommende producent ønsker at vide mere om udvalget kan dette ske ved henvendelse til Miljøstyrelsen på Obfuscated Email – skriv ”udvalg for erhvervsemballageaffald” i emnefeltet.