Nye nuancer på PFAS-udfordringen

21-04-2023
PFAS

Nye indsigter og budskaber fra Miljøstyrelsens PFAS-konference vil indgå i styrelsens fremadrettede arbejde med at håndtere PFAS.

Konferencen i Nyborg samlede over 200 fagfolk og eksperter med stor viden om PFAS. Foto: Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen samlede mandag d. 17. april 2023 240 fagpersoner til en PFAS-konference i Nyborg. Deltagerne bragte på dagen deres perspektiver og bud på løsninger i spil.

”I dag har vi alle relevante aktører, der bidrager til håndtering af PFAS i vores miljø repræsenteret og i samme rum. Det er en fantastisk mulighed for at kigge hinanden i øjnene, få defineret udfordringerne sammen, drøfte løsninger og prioriteringer samt sikre samarbejdet på tværs,” sagde vicedirektør Isabelle Navarro Vinten fra Miljøstyrelsen ved åbningen.

Miljøstyrelsen har aktivt arbejdet med PFAS siden 2000 gennem blandt andet miljøscreeninger, overvågning, vidensprojekter og global regulering.

På konferencen var der i løbet af formiddagen oplæg i plenum om sundhedsrisiko- og kommunikation, stoffernes anvendelser, egenskaber, spredningsveje og analysemetoder samt om den kommende EU-anvendelsesbegrænsning og dens konsekvenser.

Om eftermiddagen blev der afholdt seks workshops med temaerne aktionsniveauer, kilder og kildeopsporing, renseteknologi, overvågning, forekomster og prøvetagning, yderligere regulering og risikokommunikation.

Pointer lever videre

Miljøstyrelsen vil bære pointer fra konferencen videre i arbejdet med PFAS. Der blev blandt andet udtrykt behov for mere viden om både punktkilder og den diffuse forurening i Danmark og fastlæggelse af et acceptabelt niveau for PFAS på landbrugsjord og naturarealer.

Særligt tekstiler og byggematerialer blev udpeget som væsentlige potentielle kilder, både i anvendelses- og affaldsfasen. I forhold til regulering af emissioner fra virksomheder til luft og vand blev der udtrykt ønske om vejledende grænseværdier. 

Emissionerne kan reduceres via rensning, men mange rensemetoder er endnu ikke udviklet til fuldskalabrug, og der vil ofte skulle anvendes en kombination af renseteknologier for at opnå optimal rensning.

PFAS anvendes eller har været anvendt i meget udstyr til prøvetagning i f.eks. tøj, slanger og andet udstyr. Der skal derfor være klare retningslinjer for prøvetagningen, så selve prøvetagningen ikke medfører forurening af prøverne.

Også behovet for præcis risikokommunikation fra myndigheder til borgerne blev drøftet.

Blomsten nedenfor repræsenterer Miljøstyrelsens strategiske tilgang til arbejdet med PFAS