Ny rapport kortlægger konsekvenserne ved at indføre et udvidet producentansvar for tekstiler i Danmark

28-04-2023
Affald

På baggrund af stor interesse for det udvidede producentansvar på tøj og tekstil kortlægger en ny rapport de økonomiske konsekvenser og miljømæssige gevinster som et udvidet producentansvar kan medføre, hvis det implementeres. Analysen, der er udarbejdet af Deloitte, opdaterer en tidligere opgørelse af tekstilstrømme samt undersøger hvilken værdi, der knyttes til disse.

Tøjbunke
Tøjbunke. Foto: Colourbox

Forbruget af tøj og tekstil er steget eksplosivt over de seneste 20 år. Forbruget medfører en belastning af klima og miljø under produktion, brug og ved affaldshåndtering. Et muligt virkemiddel til et mere effektivt ressourceforbrug er et udvidet producentansvar.

Et udvidet producentansvar er et tiltag, der pålægger virksomheder ansvar for affaldshåndteringen af de produkter, de har sat på markedet.

Formålet er, at når mode- og tekstilvirksomheder er ansvarlige for deres produkter efter forbrugsfasen, vil virksomhederne have et økonomisk incitament til at levetidsforlænge tøjet, minimere affald og generelt udnytte materialer maksimalt. Det kan være ved at producere tøj af højere kvalitet, udvikle gensalgsløsninger eller designe tøjet, så det bedre kan genanvendes

Ved at øge genbrug og genanvendelsen af tekstiler mindskes behovet for produktionen af nye tekstiler, hvilket giver et reduceret miljøaftryk globalt set, herunder reduktion i vand-, kemikalie-og energiforbrug ved produktion af nye tekstiler. Sammenlignet med et scenarie uden implementering af et udvidet producentansvar, estimeres det, at tiltaget medfører en reduktion i tekstilforbrug på årligt ca. 1.660 tons.

I rapporten udregnes den nationale forsyning af tekstiler til at være 116.300 tons i 2021 på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Sammenlignes der med den seneste opgørelse fremgår det, at forbruget er steget med 36% på blot 5 år fra 2016 til 2021. Dette skal dog ses i lyset af at Covid-19 pandemien kan have forskubbet forbrug fra 2020 til 2021.

Med det udvidede producentansvar vil omkostningerne for håndteringen af tekstilaffaldet blive afholdt af virksomhederne. Borgernes affaldsgebyr vil derfor blive reduceret med ca. 165 mio. kr. Samlet estimeres det, at den samfundsøkonomiske omkostning ved at implementere et udvidet producentansvar for tekstiler er ca. 159 mio. kr., hvilket primært skyldes et fald i salg på baggrund af en pris- og substitutionseffekt grundet øget genbrug, samt øgede udgifter hos virksomheder og stat til administration af en producentansvarsordning.

Læs rapporten her.

 

Fakta

  • I 2021 kom der 116.300 tons tekstiler på det danske marked. 
  • 10.569 virksomheder har angivet, at de arbejder med tekstilfremstilling og – salg i Danmark. 
  • I Danmark er der udvidet producentansvar for elektronik, batterier, biler, drikkevareflasker og dåser (pantsystemet), filtre til tobaksvarer og fra 2025 for emballage.