Miljøstyrelsen undersøger bundmaling til lystbåde for skadelig kemi

21-04-2023
Kemikalier Borger

Miljøstyrelsen går nu i gang med at undersøge biocidfrie bundmalinger for indhold og frigivelse af kemiske stoffer. Målet er at finde ud af om de er bedre for sundhed og miljø end malinger med biocider.

Det er forår, og mange skal  ud og male deres båd med bundmaling for at forhindre begroning af båden med rurer, alger og muslinger. Begroning på båden øger vandmodstanden, sænker sejlhastigheden og kan øge brændstofforbruget ved sejlads.

De hyppigst anvendte bundmalinger til private fritidsbåde, der sejler i saltvand, indeholder biocider, som er giftstoffer, der blandt andet kan give kraftige allergiske reaktioner ved direkte kontakt, og som også er et alvorligt problem for vandmiljøet i danske farvande. 

Der markedsføres i dag en række bundmalinger uden biocider, og vi ved ikke særligt meget om, hvilke kemikalier de indeholder, eller om de skader sundhed og miljø. Den nye undersøgelse skal derfor kortlægge udvalget af effektive, biocidfrie alternativer til biocidholdige bundmalinger til private fritidsbåde. Vi skal herefter vurdere, om de er bedre for sundhed og miljø”, siger Maria Thestrup Jensen fra Miljøstyrelsen.

Undersøgelsen forventes klar i starten af 2024.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om bundmaling til private fritidsbåde, herunder også sikker håndtering 

Yderligere information

Projektansvarlig Maria Thestrup Jensen, Miljøstyrelsen, tlf. 21 43 62 39 | mail Obfuscated Email