Miljøstyrelsen inviterer til webinar omhandlende anmeldelsesprocessen for import og eksport af affald.

17-04-2023
Affald Import og eksport af affald

Formålet med webinaret er, at klæde virksomhederne bedre på til at indsende fyldestgørende anmeldelser. Det vil kunne bidrage til en hurtigere sagsbehandling af Miljøstyrelsen, men også spare tid ude i virksomhederne.

Webinaret afholdes d.9. maj 2023 kl. 10-12 og fokusområdet vil være på anmeldepligtigt affald.

På webinaret vil vi komme ind på følgende emner:

  • Kort introduktion til forskellen på ”anmeldepligtigt affald” og ”grønlistet affald”
  • Introduktion til bilag 1A og bilag 1B fra Transportforordningen og hvordan disse udfyldes
  • Hvilke øvrige bilag/dokumenter der kan være nødvendige at supplere anmeldelsen med?
  • Angivelse af ruter og alternative ruter i anmeldelsen
  • Introduktion til ny procedure for R12 og R13 operationer
  • Uddybning af de affaldstekniske felter på bilag 1A, som for eksempel affaldets betegnelse og sammensætning, fysiske egenskaber samt valg af de korrekte koder til klassificering
  • Introduktion til den digitale blanket til eksportanmeldelser
  • Hvordan forholder jeg mig ved ændringer til notifikationen efter samtykke er givet?

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Deltagelse på webinaret er gratis, men tilmelding er nødvendig. Følg linket og gå direkte til tilmelding.

Sidste frist for tilmelding er d.3. maj 2023. Link til webinaret sendes ud et par dage før afholdelse.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Sarah Tess Boyd Simonsen på Obfuscated Email eller på 20 20 18 91.