Miljøstyrelsen ændrer praksis for import af spildevand

14-04-2023
Affald

Miljøstyrelsen har som resultat af Miljøministeriets dialog med EU-kommissionen mulighed for at give afslag på import af spildevand med lavt olieindhold til nyttiggørelse. Miljøstyrelsen vil samtidig styrke dokumentationskrav ved overførsler af affald til bortskaffelse.

I forbindelse med Miljøministeriets analyse af konsekvenserne af sagen om virksomheden RGS Nordic, der bl.a. importerer olieholdigt spildevand med lavt olieindhold, vil Miljøstyrelsen nu implementere en bredere forståelse af indsigelsesmuligheden i EU’s transportforordning med henblik på at give afslag på import af spildevand med lavt olieindhold. 

Den bredere forståelse af indsigelsesmuligheden er udslag af en dialog, som Miljøministeriet har haft med EU-kommissionens juridiske eksperter. Resultatet af dialogen er, at Danmark i medfør af EU’s transportforordning har mulighed for at gøre indsigelse mod importer af blandt andet spildevand med lavt olieindhold til nyttiggørelse ud fra en miljømæssig betragtning. Der er således tale om en ny vurdering af Danmarks muligheder for at give afslag til denne type af import.

Miljøministeriet er endvidere i gang med at analysere, hvornår der er tale om, at affald er til bortskaffelse, og hvornår der er tale om, at det er til nyttiggørelse. Dette har også betydning for, om Danmark skal godkende en import.

Mens rækkeviden af muligheden for at give afslag på import afklares, vil Miljøstyrelsen ikke godkende importer af olieholdigt spildevand. Den ændrede praksis i forhold til indsigelse vil benyttes i nye sager.

Importsager omhandlende spildevand med lavt olieindhold har samtidig givet anledning til at evaluere administrationen af de nationale regler om import af affald til bortskaffelse.

I Danmark er der som udgangspunkt forbud mod import af affald til bortskaffelse. En af undtagelserne til forbuddet er, hvis der i afsenderlandet ikke er behandlingskapacitet (bortskaffelsesmuligheder), og affaldet fremstilles i så begrænsede mængder, at oprettelsen af nye, specialiserede bortskaffelsesanlæg inden for dette land vil være uøkonomisk.

Miljøstyrelsen foretager fremadrettet en praksisændring i forhold til ovenstående undtagelse til forbuddet mod import af affald til bortskaffelse. Dette indebærer, at Miljøstyrelsen vil styrke dokumentationskravet i styrelsens sagsbehandling. Den ændrede dokumentationspraksis vil benyttes i nye sager.

Miljøstyrelsen vil i den kommende tid udarbejde administrationsgrundlag med henblik på at implementere den bredere forståelse af indsigelsesmuligheden, ligesom der tilsvarende udarbejdes administrationsgrundlag for dokumentationskravet i sagsbehandlingen af overførsler af affald til bortskaffelse.