Kom til dialogmøde om REACH og CLP

16-04-2023
Kemikalier

Den 1. juni 2023 afholder Miljøstyrelsen årets gratis dialogmøde om REACH og CLP.

På Miljøstyrelsens dialogmøde, der foregår i Odense, kan interesserede virksomheder blandt andet høre nyt om aktuelle emner inden for EU's to store kemikalieforordninger, REACH og CLP.

Mødet vil i år blandt andet handle om det brede EU restriktionsforlag på alle anvendelser af PFAS, nyt om revisionen af CLP og øvrige produktspecifikke forordninger, de nye fareklasser under CLP og andre tiltag, som vedrører danske virksomheders forpligtelser under REACH og CLP. Der vil være oplæg fra Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Miljøministeriets departement.

Dialogmødet afholdes den 1. juni 2023 kl. 10.00-13.15, og der er tilmelding senest den 25. maj 2023. Bemærk at antallet af pladser til mødet er begrænset.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at skrive til Miljøstyrelsens REACH Helpdesk på Obfuscated Email.

 

Arbejdstilsynets aktuelle kontrolkampagner
Arbejdstilsynet fortæller blandt andet om deres arbejde med håndhævelsesprojekterne REF9 om autorisationer og REF11 om sikkerhedsdatablade.

Kemikalieinspektionens kampagner i 2023
Hør mere om Miljøstyrelsens aktuelle inspektionskampagner.

Status på revisionen af EU forordninger
Hør hvad der sker med CLP og de øvrige produktspecifikke forordninger, som lige nu gennemgår omfattende revisioner. Hør også nyt om de nye fareklasser under CLP.

Det brede REACH restriktionsforlag på PFAS
Miljøstyrelsen præsenterer baggrund, indhold og status på det nye, brede EU restriktionsforslag på PFAS.

Rapporteringsforpligtelser under CSRD
Hør hvilke kemirapporteringsforpligtelser din virksomhed kan blive berørt af under EU's corporate sustainable reporting directive, CSRD.

Status på EUs Strategy for Sustainable by Design
Hvad betyder strategien for danske virksomheder?

Mærkning af kemiske blandinger, der sælges online.
Hør om Miljøstyrelsens kampagne i efteråret om mærkningsforpligtelser under CLP for kemiske blandinger, der sælges online.

Sted: Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

Tidspunkt:
 1. juni  2023 kl. 10.00-13.15.

Pris: Arrangementet er gratis

Tilmelding senest 25. maj 2023. Tilmeld dig 
Bemærk, at der er begrænsede antal pladser til mødet, og I bedes derfor afmelde jer, hvis I er forhindret i at deltage.

Forplejning: Der serveres en let frokost.