Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 12. april 2023

12-04-2023
Vandmiljø

Invitation til temadag om udtagningsordninger 1. juni 2023

Miljøstyrelsen inviterer i samarbejde med Landbrugsstyrelsen, Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Dansk Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer til fælles temadag om udtagningsordningerne Klima-Lavbund, Lavbundsprojekter og Kvælstofvådområder

Dagen henvender sig til kommuner, konsulenter, rådgivere og private lodsejere med interesse i udtagningsprojekter.

På temadagen vil du få præsenteret nyt om ordningerne fra de tre styrelser, du vil kunne stille spørgsmål til ordningerne, og der vil være mulighed for at møde kolleger fra andre dele af landet.

Der vil i løbet af dagen være spændende oplæg bl.a. fra Thor Hjarsen, projektleder og seniorbiolog i Hempel Fonden, som vil fortælle om fondens nye store naturgenopretningsprojekt, samt nyt fra styrelserne - herunder præsentation af det nye kortværktøj til udtagning.

Temadagen afholdes i Odense Koncerthus, som ligger i gåafstand fra stationen. Der er også mulighed for parkering mod betaling i p-kælder lige under bygningen.

Tilmelding sker via https://www.conferencemanager.dk/udtagningsdag

Tilmelding skal ske senest d. 17/5-2023

 

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.