Byg & Miljø er åben for bestående mellemstore fyringsanlæg på 5-50 MW

18-04-2023
Industri Luft

Byg og Miljø (BOM) er nu åbnet for anmeldelse og indsendelse af oplysninger efter regler for bestående anlæg i bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Anmeldelse og indsendelse af oplysninger skal ske for særskilte bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på større end 5 MW og mindre end 50 MW. Bestående anlæg er anlæg, der er sat i drift inden den 20. december 2018.

Fristen for anmeldelse og indsendelse af oplysninger er senest den 1. september 2023.

Kravet om anmeldelse af bestående anmeldepligtige mellemstore fyringsanlæg og indsendelse af oplysninger om bestående godkendelsespligtige mellemstore fyringsanlæg fremgår af § 61, stk. 1, og § 82, stk. 1, i bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

For yderligere vejledning henvises til Miljøstyrelsens vejledende udtalelser om mellemstore fyringsanlæg. Link: Vejledende udtalelser om mellemstore fyringsanlæg

Har du spørgsmål til BOM af IT-teknisk karakter, kan du sende dem til Obfuscated Email.Obfuscated Email

Har du spørgsmål til regulering af bestående mellemstore fyringsanlæg, kan du kontakte Anne Jensen på Obfuscated Email eller telefon 22 35 11 95.