Brev med anbefalinger om nye udgangsværdier for haglvåben

26-04-2023
Støj

Høringen af brev til kommunerne om beregning af støjniveauer fra udendørs skydebaner er afsluttet og det endelige brev er udsendt til kommunerne.

I brevet anbefaler Miljøstyrelsen, at der ved fremtidige beregninger af støjniveauet fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben, anvendes nye udgangsværdier baseret på undersøgelsesresultaterne fra september 2018 i stedet for de hidtil anvendte værdier.

Brevet ligger sammen med vejledninger og tillæg om støj fra skydebaner på Miljøstyrelsen hjemmeside

Høringssvar og høringsnotat ligger på høringsportalen