Udbringningsperioden for gylle mv. forlænges ikke i år, og der må kun ludes halm i 2 kommuner.

29-09-2022
Landbrug

Grundet den tørre sommer forlænges fristen for at udbringe flydende organisk gødning til vinterraps og fodergræs ikke i år. I 2 kommuner har der dog været så mange dage med regn i sensommeren, at det giver landmænd ret til at lude halm med ammoniak.

I de kommuner, hvor det regner meget i uge 21-38, kan der udbringes flydende organisk gødning på visse arealer helt frem til 15. oktober. Den almindelige frist er 1. oktober. Flydende organisk gødning er bl.a. gylle.

Betingelserne er, at nedbøren i uge 21-38 er over normen samtidigt med, at nedbøren i uge 30-38 er 30 % over normen.

I år har det slet ikke regnet så meget i nogen kommuner, at reglen træder i kraft. Det vil sige, at fristen ikke er forlænget i nogen kommuner i år.

En anden nedbørsafhængig regel afgør om man må lude halm med ammoniak. Antallet af nedbørsdøgn i uge 31 – 37 er afgørende for, om det er tilladt at lude halm med ammoniak. I år kan der ludes halm med ammoniak i 2 kommuner i Danmark. Det er i Lemvig og Struer kommune, hvor der i perioden har været nedbør i mere end 14 dage ud af sammenhængende 21 dage.

Miljøstyrelsen offentliggør nedbørsdata fra DMI ugentligt, så der er mulighed for at se, hvor og hvornår de nedbørsafhængige regler gælder.

Se nedbørsmængder og læs mere om nedbørsdata og reglerne på https://mst.dk/erhverv/landbrug/nedboersdata/