Tak til deltagerne for en udbytterig workshop

21-09-2022

Miljøstyrelsens team for import og eksport af affald har netop afholdt to workshops med fokus på anmeldelsesprocessen. I den forbindelse vil vi gerne sige tak til deltagerne for at give sig tid til at være med og bidrage med en masse gode input.

Workshop hos import/eksport-teamet

Workshoppens formål var at invitere anmelderne til dialog og sparring omkring anmeldelsesprocessen. Herunder også at lade deltagerne tale om det svære ved en anmeldelse. For Miljøstyrelsen handlede workshoppen blandt andet om at møde anmelderne og søge at forstå deres virksomhed og anmeldelsesproces, for at finde ud af, hvad Miljøstyrelsen kan gøre bedre i formidling af krav til anmeldelser eller gøre bedre i vores sagsbehandlingsproces.

Afholdelse af workshops er en del af Miljøstyrelsens strategi mod en kortere sagsbehandlingstid på anmeldelserne. Ca. 95% af alle anmeldelser, som Miljøstyrelsen modtager, har ”mangler”, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden. Hvis vi kan klæde virksomhederne endnu bedre på til at udfylde anmeldelserne, vil virksomhederne spare tid på anmeldelsesprocessen, og Miljøstyrelsen vil modtage færre ”mangler” i en anmeldelse, hvilket i sidste ende resulterer i en kortere sagsbehandlingstid.

På de to workshops deltog i alt 14 virksomheder. Alle de deltagende virksomheder kom fra affaldsproducenter og beskæftiger sig med udfyldelse af import eller eksportanmeldelser i deres daglige arbejdsfunktion. Det var to workshops med masser af dialog og interessante spørgsmål undervejs. Som Mette Jønsson, HQSE Manager hos Avista Green fortæller:

”Det var en super god og lærerig dag. Det er rart at få en forståelse for jeres arbejdsprocesser, og i det hele taget at lære jer at kende, og få lov at stille alle de spørgsmål der opstår i arbejdet med eksport/import ansøgninger”.

En af udfordringerne hos flere af deltagerne er, at de udfylder ganske få anmeldelser om året. Dette betyder, at det kan føles som at starte forfra hver gang en ny anmeldelse påbegyndes. For at imødekomme dette har Miljøstyrelsen udarbejdet flere brugervenlige vejledninger til udfyldelse af en anmeldelse. Vejledningerne findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du kan hente en liste med uddrag af spørgsmål og svar fra de to workshops. Vi deler denne liste, da informationen kan være relevant for andre virksomheder, der beskæftiger sig med anmeldelser.

Miljøstyrelsens import/eksport-team holder årligt en informationsdag, hvilket vi inviterer til gennem vores nyhedsbrev og vores hjemmeside. Dette gør sig tillige gældende for andre arrangementer, som afholdes af import/eksport-teamet. På vores hjemmeside finder man blandt andet også materiale fra seneste informationsdag.

Yderligere oplysninger:

Kommunikationskonsulent, Sarah Tess Boyd Simonsen, Cirkulær Økonomi & Affald, tlf. 20201891, e-mail: Obfuscated Email