Skumslukkere fundet fri for ulovlig PFAS

28-09-2022
PFAS Tilsyn og håndhævelse

Brandskummet var uden ulovlige fluorstoffer af typen PFOS og PFOA, da Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fik testet håndbrandslukkere til brandslukning. Skummet indeholdt dog fire andre fluorstoffer af PFAS-typen, der på nuværende tidspunkt ikke er reguleret.

Foto: Colourbox

De seneste år har budt på flere sager, hvor mennesker er blevet forurenet med flourstoffer af PFOS/PFOA-typen, og hvor netop brandslukningsskum har vist sig at være kilden til forurening.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har fået testet 10 håndbrandslukkere for forbudte fluorstoffer. Analysen viser, at der ikke er fundet de forbudte PFOS og PFOA i brandslukkerne, og dermed overholder skummet EU’s lovgivning om svært nedbrydelige miljøgifte (POP-forordningen).

Andre fluorstoffer fundet

Analysen af brandslukkerne viser også, at ni af dem indeholder skum med PFAS’er, der ikke er regulerede, og som derfor heller ikke er ulovlige. Stoffernes påvirkning af miljø og sundhed er ikke undersøgt.

På internationalt plan arbejder Miljøstyrelsen sammen med myndigheder fra flere europæiske lande på et bredt EU-forbud mod anvendelse af PFAS. På nuværende tidspunkt er det kun få af PFAS-stofferne, herunder PFOS og PFOA, der er forbudte. Det nye forbud vil omfatte flere tusind fluorholdige stoffer, som er svært nedbrydelige i miljøet.

Fakta om PFAS

PFAS’er er typisk brugt i brandslukningsskum på grund af deres brandhæmmende egenskaber, der gør brandslukning mere effektiv. Fluorstofferne gør det muligt at skabe en tynd film af vand mellem skummet og den brændende væske, som får skummet til at sprede sig ud over den brændende overflade. Filmen er samtidig med til at mindske afdampning og varmestråling.

Fakta: PFAS-stoffer i undersøgelsen

Forbudte stoffer som det har været muligt at analysere for: PFOS, PFOA, 8:2 FTOH, N-ME-FOSA, N-ET-FOSA, N-ME-FOSE, N-ET-FOSE, 8:2-FTS, 8:2-FTAC, 8:2-FTMAC, 8:2 DIPAP

De ikke-regulerede stoffer i undersøgelsen: Der blev fundet følgende ikke-regulerede PFAS stoffer: 6:2 FTS, PFBA, PFPeA, PFHxA.

Læs mere om PFAS-forurening: https://mst.dk/service/nyheder/bliv-klogere-paa-pfaspfos-forurening/

Yderligere informationer

Kontakt venligst kontorchef for Kemikalieinspektionen Kim Holm Boesen på tlf. +45 21 62 59 66 / Obfuscated Email