Ny vejledning om syn af sprøjter

20-09-2022
Pesticider

Miljøstyrelsen offentliggør ny vejledning om syn af sprøjter, der præciserer retningslinjer for en række forskellige typer af sprøjteudstyr, der ikke tidligere har været omfattet af krav om syn. Det gælder bl.a. granulatspredere og udstyr til bejdsning af kartofler.

Den 1. juli 2022 trådte en ny bekendtgørelse om syn af sprøjter i kraft, som indeholdt en række ændringer. Disse ændringer og et behov for en generel opdatering af vejledningen har medført, at Miljøstyrelsen har udarbejdet en opdateret vejledning om syn af sprøjter (udgave 8), som nu er trådt i kraft.

Kapitel 1 indeholder en generel vejledning til selve bekendtgørelsen og er rettet mod både sprøjteejere og de synsvirksomheder der syner sprøjter. De efterfølende kapitler (2-6) indeholder detaljeret vejledning om, hvordan man gennemfører syn af de forskellige typer af sprøjter. Disse afsnit skal følges af synsmedarbejdere, når de udfører syn af sprøjterne. 

Der er bl.a. foretaget følgende ændringer:

  • Tilføjet retningslinjer for syn af de typer af udstyr, der er anført under synsfristerne nedenfor.  
  • Foretaget enkelte justeringer i de eksisterende retningslinjer for syn af marksprøjter og væksthussprøjter
  • Definitionen på hånd- og rygsprøjter er justeret, som medfører, at sprøjter monteret på fx ATV skal synes, hvis ikke der er tale om hånd- og rygsprøjter monteret på ATV'en. 

Synsfrist 1. januar 2024 og synsinterval på 3 år

  • Udstyr til bejdsning af kartofler på sorterebord o. lign. 
  • Udstyr med roterende forstøvere (CDA-udstyr). 

Synsfrist den 1. juli 2025 og synsinterval på 6 år

  • Granulatspredere
  • Vægesprøjter (weed-wipers)
  • Sprøjteudstyr på skovningsmaskiner
  • Tågegeneratorer
  • Gødningskar i væksthuse

FAKTA

Link til den nye vejledning

LInk til bekendtgørelse om syn af sprøjter 

For yderligere oplysninger

Kontakt: Bettina Gylden, Obfuscated Email, tlf. 30 71 61 56