Ny luftrenser - FAC Combi-Cleaner fra SKOV optages på teknologilisten i kombination med punktudsugning i svinestalde

16-09-2022
Landbrug

Den nye luftrenser er en kombineret kemisk- og biologisk luftrenser, der kan reducere 96 % af ammoniakken og 77 % af lugten fra den luft, der suges ud af stalden gennem punktudsugningen. Luftrenseren er kun testet i kombination med punktudsugning, og kan derfor ind til videre kun anvendes i svinestalde med punktudsugning.

For at udregne den samlede ammoniak- og lugtreducerende effekt fra stalden, som skal bruges i beregninger i ansøgninger om miljøgodkendelse, skal man bruge ligningerne i beskrivelsen af den punktudsugningsteknologi, der anvendes. Det er en forudsætning, at punktudsugningsteknologien er optaget på teknologilisten.

Er der f.eks. tale om punktudsugning i slagtesvinestalde med drænet gulv + spalter (33/67) eller med delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv, beregnes ammoniakreduktionen fra staldafsnittet efter ligningen: samlet effekt (%) = 0,7x E – 12, hvor E er luftrenserens ammoniakreducerende effekt (på punktudsugningsluften) i %.

For lugt beregnes den samlede effekt på tilsvarende vis ved hjælp af ligningen: samlet effekt (%) = 0,39 x E + 9, hvor E er luftrenserens lugtreducerende effekt (på punktudsugningsluften) i %.

FAC Combi-Cleaner vil derfor i de nævnte staldsystemer med punktudsugning have en ammoniakreducerende effekt på 0,7 x 96 % - 12 = 55,2 % og en lugtreducerende effekt på 0,39 x 77 % + 9 = 39,0 %.

Luftrenseren er også testet for støvreduktion og godkendt til at fjerne 75 % af støvet fra afgangsluften fra punktudsugningen.

Se FAC-Combi-Cleaner på Teknologilisten