Nu åbner millionpuljer til beskyttelse af drikkevand

01-09-2022
Landbrug Vand i hverdagen Pesticider Vandmiljø

De nye tilskud kan blandt andet bruges til at sløjfe spøgelsesbrønde, til at opkøbe jord og til kompensation for ikke at bruge sprøjtemidler.

Drikkevandspuljen kan blandt andet bruges til opkøb af landbrugsjord. Arkivfoto: MST

Kommuner, vandselskaber, vandsamarbejder og private brøndejere kan fremover søge penge til at beskytte drikkevandet bedre mod forurening.

Begge puljer søges hos Miljøstyrelsen og finansieres af Drikkevandsfonden.

Med den ene af tilskudspuljerne kan kommuner, vandsamarbejder og vandforsyninger søge penge til at beskytte jorden over grundvandsmagasinerne.

”Pengene kan blandt andet gå til at opkøbe jord til lysåben natur uden sprøjtemidler. Med penge fra drikkevandsfonden bliver regningen til de danske vandforbrugere mindre, da det i de fleste tilfælde ellers ville være dem, der skulle betale for indsatsen,” siger funktionsleder Pia Jørgensen fra Miljøstyrelsen. 

Den anden tilskudspulje giver private lodsejere, vandforsyninger, vandsamarbejder og kommuner mulighed for at søge penge til at få lukket spøgelsesbrønde og nedlagte boringer til indvinding af grundvand. Det er brønde og boringer, der ikke bruges længere. Mange af dem er ikke lukket forsvarligt, hvilket betyder, at der er risiko for, at sprøjtemidler eller andre forurenede stoffer kan sive ned til grundvandet. Her bliver tilskuddene fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Problemer med af skaffe rent vand

Det er kommuner og vandforsyninger, der har såkaldte strategisk vigtige drikkevandsområder, som bliver prioriteret blandt ansøgerne. Det kan være på mindre øer, hvor der kan opstå problemer med at skaffe rent vand til borgerne, hvis grundvand bliver forurenet.

Begge puljer lukker for ansøgninger den 14. oktober 2022. Ansøgerne forventes at få besked, om de får tilskud senest den 31. december 2022.

Der er afsat 34,5 mio. kroner i år til de to nye drikkevandspuljer.

Miljøstyrelsen indbyder til webinar 2. september om drikkevandspuljerne.

Læs mere om tilskud til beskyttelse af drikkevandet