Ni ud af ti netbutikker bryder lov om faremærkning

28-09-2022
Kemikalier Borger Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsen har screenet produktsider i 304 danske netbutikker. Kun 22 af dem opfylder EU- lovkrav, der skal sikre forbrugerne oplysning om farer ved kemiske produkter, når de handler på nettet. Nyt onlineværktøj skal gøre det nemt for netbutikkerne at få styr på fareoplysningerne.

Dunke med manglende faremærkning

Når forbrugerne køber produkter som håndsprit, saltsyre eller opvasketabs på nettet, skal de være mere end almindeligt heldige for samtidig at få korrekt information om faren ved produkterne.

Det viser en screening, som Miljøstyrelsen har lavet af produktsider i 304 danske netbutikker. Netbutikkerne i screeningen sælger mindst ét af de tre produkter. Kun 22 af de screenede netbutikker svarende til 7 procent efterlever CLP-forordningens artikel 48 som har været gældende i hele EU siden 2008. Med andre ord tyder det på at hele 93 procent af netbutikkerne i screeningen bryder lovens krav til korrekt faremærkning.

Ikke nok at linke til sikkerhedsdatablad

Henne i det fysiske supermarked, hobbybutik eller byggemarked kan forbrugeren selv tage produktet i hånden og tjekke fareoplysningerne på etiketten. Det kan de ikke, når de handler på nettet. Derfor skal netbutikkerne som minimum angive de faresætninger, som står i produktets sikkerhedsdatablad eller på etiketten, så forbrugeren har en chance for at finde oplysningerne.

I nogle tilfælde nøjes netbutikkerne med at linke til produktets sikkerhedsblad, men den går altså ikke, når man sælger direkte til private forbrugere.

Screeningen viser, at problemet findes i såvel store kædebutikker som helt små hobby- og gavebutikker.

Vi havde godt en fornemmelse af, at det haltede for visse netbutikker at overholde lovens krav til faremærkning. Men jeg er overrasket over, at omfanget er så stort, som screeningen indikerer. Det efterlader ingen tvivl om, at netbutikkerne kan have brug for en hjælpende hånd, siger projektansvarlig Maria Thestrup Jensen fra Miljøstyrelsen.

Hjælp på vej til netbutikkerne

Derfor har Miljøstyrelsen som led i kampagnen fået udviklet et online-værktøj til faremærkning, som skal gøre det nemt for netbutikkerne at få de korrekte fareoplysninger ind på produktsiderne.

Lovstof kan være kompliceret at tolke og overføre til konkret virkelighed. Derfor vil vi meget gerne hjælpe netbutikkerne på rette vej, og i den forbindelse er det nye online-værktøj en nyttig hjælp, siger Maria Thestrup Jensen.

Ved at bruge værktøjet vil netbutikkerne følge Miljøstyrelsens anbefaling om både at angive signalord, faresætninger og faresymboler ved en kemisk blanding på nettet.

Det nye online-værktøj kan findes på nemfaremærkning.dk

Yderligere oplysninger

Projektansvarlig Maria Thestrup Jensen, Miljøstyrelsen, 21 43 62 39 | Obfuscated Email

 

Om screeningen

  • Screeningen er foretaget i perioden 4. juli til 2. august 2022.  Gennem søgninger efter håndsprit, opvasketabs og saltsyre i Google Shopping har vi fundet frem til 304 forskellige netbutikker, der markedsfører en eller flere kemiske blandinger til danske forbrugere.
  • Produkterne er valgt, fordi de tilsammen repræsenterer et stort volumen, og fordi de med overvejende sandsynlighed bør være faremærkede
  • Det blev undersøgt om den korrekte mærkning fremgik af produktpræsentationen på hver enkelt hjemmeside.

Typiske problemer på netbutikkernes produktside

  • Faresætningerne er helt fraværende
  • Netbutikkerne viser et foto af etiketten med fareoplysningerne, men teksten er ulæselig.
  • Netbutikkerne angiver sikkerhedssætninger i stedet for faresætninger.
  • Netbutikkerne viser faresymboler, men ikke faresætninger.
  • Faresætningerne er forkert oversat fra et andet sprog.

Hvad er CLP-forordningens artikel 48?

CLP står for ”Classification, Labelling and Packaging” og er et regelsæt, som bl.a. skal sikre at forbrugere og arbejdstagere får synlig information om, hvordan farlige kemikalier skal håndteres forsvarligt, og hvilke risici de udgør. Artikel 48 i forordningen handler om at forbrugere, der handler på nettet, skal oplyses om den eller de typer af farer, der er angivet i mærkningen, inden de køber produktet.  Miljøstyrelsen anbefaler at angive signalord, faresætninger og faresymboler ved en kemisk blanding på nettet

Miljøstyrelsen vejleder netbutikker direkte

I den kommende tid vil Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fremsende vejledninger til de netbutikker, som ifølge screeningen sælger mærkningspligtige produkter. Vejledningerne informerer netbutikkerne om reglerne for salg af kemiske produkter på nettet. Kemikalieinspektionen understreger dog, at det altid butikkernes eget ansvar at overholde loven.

Derudover har Miljøstyrelsens Kemikalieinspektionen i indeværende år gennemført en kampagne, hvor salg af kemiske produkter på nettet er undersøgt nærmere.

Læs mere om kampagnen ”Kontrol af advarselsmærkning af kemiske produkter til forbrugere