Listepunktsnotat for J 205 biogasanlæg er opdateret

28-09-2022
Industri

Listepunktnotatet for J 205 biogasanlæg har været under revision og har derfor ikke kunnet anvendes. Nu er notatet opdateret og kan igen anvendes som fortolkningsbidrag til listepunktet.

Det er særligt afsnittet ” Det skal du være opmærksom på”, der er opdateret.
Afsnittet indeholder nu fortolkningsbidrag til listeindplacering på godkendelsesbekendtgørelsens bilag af forskellige biaktiviteter, som kan forekomme på biogasanlæg.

Listepunkts notat for K 212 samt K 218 er også opdateret

Ved samme lejlighed har Miljøstyrelsen også opdateret listepunktsnotat for K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr og K 218 Shredderanlæg.

I listepunktsnotatet for K 212 er afgrænsningen af aktiviteter omfattet af listepunktet uddybet - og der er særligt lagt vægt på hvilke neddelingsaktiviteter, der er omfattet af listepunkt K 212 henholdsvis listepunkt K 218.

Manuel neddeling enten med hænder eller med manuelt håndværktøj, hvor neddeling af metal og elskrot f.eks. neddeles med sav, vinkelsliber, skruetrækker, skærebrænder, skrotsaks eller næbklipper er omfattet af K 212.

Mekanisk neddeling i shredderanlæg, hvor affaldet bliver neddelt/mekanisk fragmenteret er omfattet af K 218, hvor behandling i shreddere omfatter behandling i enheder så som hammer, møller, kædemøller, anlæg, der anvender rotationssakse og andet lignende udstyr, der er designet til at fragmentere metal i mindre dele.

Du finder listepunktsnotaterne på Miljøstyrelsens hjemmeside Hjælp til godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter