Invitation til konference: Non target screeening (NTS) i miljøovervågningen

16-09-2022

Førende forskere fra hele Europa præsenterer de nyeste teknikker indenfor NTS. Det sker på en konference d. 29. og 30. november i Odense.

Arbejder du med miljøovervågning som forsker, myndighed eller som privat rådgiver, så har du nu mulighed for at blive præsenteret for den nyeste viden om analysemetoden Non Target Screening.  På konferencen, der afholdes d. 29-30. november af Københavns Universitet i Odense, præsenteres den nyeste teknologi indenfor NTS og suspect screening. Ligesom det vises og diskuteres, hvordan NTS kan bruges indenfor miljøovervågning og regulering.

 

Temaer på workshoppen: Indholdet vil spænde fra, hvordan man inkluderer nye analytiske platforme til, hvordan NTS-genereret viden kan bruges i regulering. Workshoppen afsluttes med en en times paneldiskussion om prioriteterne for at fremskynde en bredere brug af NTS i en regulatorisk kontekst.

 

Spørgsmål der vil blive adresseret er f.eks.

  • Hvad kan eksisterende NTS produkter, kommercielle eller øvrige, gøre i dag?
  • Hvor tæt er Suspect Screening/NTS arbejdsgangene på at være egnet til brug uden for den akademiske verden/forskningsprojekter?
  • Hvordan kan/gør myndighederne brug af resultaterne fra Suspect Screening/NTS i praksis (f.eks. i prioriteringen af ​​nye forurenende stoffer)?
  • Hvordan rapporteres resultater fra suspect screening/NTS?
  • Hvordan opsættes QA-ordninger/specifikationer for Suspect Screening/NTS, som myndigheder kan henvise til i f.eks. udbud?

Formålet med workshoppen er at bringe den akademiske verden, industrien og regulerende myndigheder sammen for at diskutere de forskellige udfordrende aspekter med et stærkt fokus på implementerings-udfordringer på alle niveauer. NTS-metoder genererer store mængder data og ny viden, som ikke passer direkte ind i det nuværende regelsæt, som er baseret på målrettede, fuldt kvantitative analyser. Uden krav via reguleringer har industriorganisationer ringe incitament til at udvikle og markedsføre NTS-værktøjer til screening og overvågning af miljøforurenende stoffer. Dette kan begrænse overførslen af ​​viden og ressourcer mellem den akademiske verden og industrien samt den faktiske implementering af metoder anvendt i forskningen væsentligt.

Se program og læs om registrering på eventsignup.ku.dk