Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 16. september 2022

16-09-2022
Vandmiljø

I dette brev, kan du få information om den åbne ansøgningsrunde vedrørende vandløbsrestaurering.

Åben ansøgningsrunde til Vandløbsrestaurering (EHFAF)

I skal være opmærksomme på, at den EU-medfinansierede tilskudsordning - Vandløbsrestaurering (EHFAF) 2022 - er åben for ansøgninger.

Der er afsat 72 mio. kroner til denne ansøgningsrunde, som er åben til den 2. oktober 2022 (kl 23.59).

Ordningen er åbnet i et samarbejde mellem Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen.

Der kan læses mere om den EU-medfinansierede vandløbsordning på Fiskeristyrelsens hjemmeside og på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.