Hvalturister skal give delfiner og marsvin mere ro

28-09-2022
Natur

Miljøstyrelsen har udarbejdet en "code of conduct" for den kommercielle hvalturisme, som skal sikre, at turisterne kan opleve hvalerne i de danske farvande uden at forstyrre.

Øresvinet er en af de delfinarter, som findes i de danske farvande. Foto: Miljøstyrelsen

Code of Conduct for hvalturisme i danske farvande

Det kan være en stor oplevelse at se et marsvin glide gennem vandet med sin unge eller opleve springende delfiner over bølgerne. Naturturisterne vil gerne tæt på de små hvaler i de danske farvande og have det hele med, men nærgående turbåde med nysgerrige turister kan nemt genere de store havpattedyr og forstyrre deres adfærd.

Derfor har Miljøstyrelsen nu lavet et sæt retningslinjer, en code of conduct, som skal sikre, at både turisterne og de små hvaler kan trives i hinandens nærhed. Der er ikke tale om lovgivning eller bindende krav, men om anbefalinger udformet i dialog med både forskere og turbådsoperatører.

Marsvin og Natura 2000

Den nye code of conduct er udviklet til de kommercielle operatører inden for hvalturismen, men lystsejlere kan også med fordel bruge dem som rettesnor.

”Vi har først og fremmest haft de kommercielle operatører af turbåde i tankerne, fordi de tit kommer tæt på hvalerne og sejler mere end andre i de områder, hvor hvalerne lever,” siger Nynne Elmelund fra Miljøstyrelsens enhed Arter & Naturbeskyttelse.

”De opsøger jævnligt bestemte områder, som i mange tilfælde er beskyttede, og dermed kan turbådssejladsen potentielt set få varig effekt på hvalernes adfærd i områderne,” forklarer hun.

En stor del af de nuværende ture for hvalturister går gennem Natura 2000-områder, som er udpeget, blandt andet fordi der er marsvin. Det betyder, at aktiviteter i områderne skal kunne forenes med marsvinenes behov for fred til hvile og yngelpleje.

Særligt for delfiner

De små hvaler, som man typisk ser i danske farvande, er marsvin og delfiner, og for delfinerne er der særlige forhold, man skal tage højde for. Delfiner kan eksempelvis ride på bådens bovbølge. Det kan være flot at se, men når de gør det, kan de miste fokus på båden. Derfor skal man aldrig aktivt forsøge at få delfinerne til at opsøge bovbølgen.

Som skipper bør man være særligt opmærksom og holde en konstant fart og kurs, når der er delfiner i farvandet. Hvis der opstår behov for at ændre kurs, skal man først sænke hastigheden, til båden ligger næsten stille og derefter vente, til delfinerne har forladt området omkring boven. Først da kan man ændre kursen.

Under varmere himmelstrøg er det blevet en populær turistaktivitet at svømme med delfiner. Miljøstyrelsen fraråder imidlertid, at man forsøger at svømme med delfinerne eller fodre dem, fordi det kan ændre deres naturlige adfærd. Delfinerne kan blive aggressive, og der kan desuden være risiko for overførsel af sygdomme mellem dyr og mennesker.

Code of conduct for hvalturisme

 • 300 meter fra dyrene: Sluk sonaren og sænk farten til max 5 knob
 • Sejl aldrig tættere på hvalerne end 50 meter
 • Hold kurs og hastighed konstant eller sluk motoren, hvis hvalerne selv kommer tættere på
 • Bliv på 200 meters afstand, hvis hvalerne har unger eller er i gang med at søge føde, socialiserer eller hviler
 • Hvis der er flere både i området, undgå da at omringe hvalerne, så de kan føle sig indespærret. Hold mindst 200 meters afstand og begræns interaktionen til ca. 10 minutter
 • Sejl altid parallelt med hvalerne: Aldrig direkte bagfra, direkte imod eller fra afskærende kurs
 • Undgå pludselige ændringer i kurs og fart
 • Nærm dig med lavest mulige fart (max 5 knob) uden at gå på kompromis med sikkerhed og navigationsevne
 • Undgå at bakke og skifte gear– det larmer for meget
 • Forsøg aldrig at følge med, hvis en hval forsøger at undvige ved at svømme hurtigere. Sænk i stedet farten eller drej væk fra dyrene.

Sådan fortæller hvalen, at du forstyrrer

 • Ændrer pludselig svømmeretning
 • Dykker ned
 • Slår med halen i vandoverfladen
 • Blæser bobler
 • Klapper med kæben

Sejl væk fra dyrene, hvis du observerer disse signaler

Begræns altid observationstiden til højst 20 minutter pr. dyr/flok

Små hvaler i danske farvande

Marsvinet  og delfiner er små hvaler, som optræder i danske farvande.

Marsvin

Marsvin er én af de talrigeste hvalarter på den nordlige halvkugle. Almindelig i Store-bælt, Lillebælt, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen. Kritisk truet i Østersøen.  

Hvidnæse (delfin)

Hvidnæse er næst efter marsvin den mest almindelige hvalart i Danmark. Ses ofte i Skagerrak og ydre Kattegat. Forekommer af og til i Østersøen.

Øresvin og andre delfiner

Delfinarterne øresvin, almindelig delfin og stribet delfin optræder af og til i danske farvande.