Frist for BNBO-indberetning 1. oktober 2022

23-09-2022

Miljøstyrelsen minder om fristen 1. oktober 2022 for indberetning af vurdering af behov for indsatser til beskyttelse af BNBO mod fare for forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider samt gennemførte indsatser. Indberetningen skal give input til den endelige evaluering af kommunernes indsats.

Kommunerne er forpligtiget til at have vurderet behovet for indsatser til beskyttelse af BNBO mod fare for forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider, have foretaget indberetning herom samt at have arbejdet for gennemførelse af indsatser 1. oktober 2022.

Beskrivelse af processen for BNBO-indberetning kan findes her. Miljøstyrelsen vil gerne minde om, at indberetning af at indsatsen er gennemført, skal følges op med yderligere indberetning af indsatsernes karakter.

Efter 1. oktober 2022 laver Miljøstyrelsen udtræk af kommunernes BNBO-indberetninger, som skal bruges til en endelige evaluering, som leveres til brug for drøftelse blandt aftaleparterne bag tillægsaftalen. Aftaleparterne bag tillægsaftalen vil på baggrund af evalueringen vurdere, hvorvidt kommunerne er kommet i mål med at reducere risikoen for forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO, eller om de ønsker at igangsætte næste fase (Fase 2). Fase 2 vil være et generelt forbud mod anvendelse af pesticider i BNBO. 

For at sikre en nuanceret evaluering til den videre politiske drøftelse, vil Miljøstyrelsen indhente supplerende oplysninger fra kommunerne. Kommunerne vil derfor i uge 43-44, pr. mail, blive spurgt om en mere detaljeret status for indberetningerne ’Gennemgået, indsats nødvendig’ og ’Frivillig aftale tilbudt’ i datasættet ’Status på BNBO’ på Danmarks Arealinformation.