Danskerne indkøber ulovlige sprøjtemidler og biocider på nettet

15-09-2022
Kemikalier Pesticider Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsen beslaglægger stadig mange ulovlige bekæmpelsesmidler, når privatpersoner forsøger at importere dem til Danmark.

Tønder og beholdere på vej til destruktion
Foto: Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion

Toldstyrelsen har siden årets start tilbageholdt 154 ulovlige bekæmpelsesmidler for Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. Heraf er 59 af dem pesticider og 95 er biocider, der bruges som bekæmpelsesmidler mod blandt andet ukrudt og skadedyr.

For pesticider drejer det sig primært om Roundup, Weed Killer og lignende ukrudtsmidler. Det har siden 1. juli 2020 været forbudt for private uden autorisation at købe koncentreret Roundup. Men efter forbuddet er trådt i kraft, er der sket en stigning i privates forsøg på at importere de ulovlige, udenlandske pesticider.

For biocider er der typisk tale om ulovlig import af midler mod myg, myrer, rottegift, alger, pool-tabeletter og andre desinfektionsmidler. Der er også eksempler på private, som forsøger at importere midler mod møl, edderkopper, kakerlakker, muldvarp, mosegrise og loppehalsbånd.

 

Det er ulovligt at købe bekæmpelsesmidler i udlandet eller via en udenlands webshop, da man bringer det danske miljø- og sundhed i fare. Hvis man som privatperson f.eks. anvender ikke-godkendt rottegift, risikerer man, at den lokale rottebestand bliver immun over for aktivstoffet, og dermed bliver fremtidig rottebekæmpelse vanskelig. Desuden kræver det uddannelse at håndtere rottegift i Danmark på lovlig vis, så man dermed undgår at forgifte husdyr og mindsker risikoen for, at de vilde dyr kommer i kontakt med giften.

Bekæmpelsesmidler, der anvendes i Danmark, skal derfor være godkendt af Miljøstyrelsen. Fordelen ved at anvende et godkendt bekæmpelsesmiddel er, at der er dokumentation for effektiviteten af produktet. Der er samtidig foretaget en vurdering af den risiko, som produktet udgør over for miljøet samt over for dyr og menneskers sundhed, så det ikke påvirker miljø og sundhed unødigt.

Det er derfor vigtigt, at du kun køber bekæmpelsesmidler, som er godkendt i Danmark og som har en etikette med brugsanvisning på dansk.

Du kan finde flere informationer på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/kemi/pesticider/anvendelse-af-pesticider/private-ikke-professionel-brug/vaerd-at-vide-om-pesticider/koeb-ikke-bekaempelsesmidler-i-udlandet/

Yderligere oplysninger

Kontakt venligst kontorchef for Kemikalieinspektionen Kim Holm Boesen på tlf. +45 21 62 59 66 / Obfuscated Email