Jægere fritaget for digital post får fremover brevpost fra Mit Jagttegn

28-09-2022
Jagt og jagttegn

Jægere, som er fritaget for digital post, vil fra den første november modtage alle beskeder fra Miljøstyrelsens jagttegnsekspedition per brev og ikke som e-mail.

Colourbox

Hvis du er jæger og fritaget for digital post, vil du i fremtiden udelukkende modtage beskeder fra MitJagttegn per brev og ikke længere per e-mail. Ændringen sker af hensyn til persondatasikkerheden.

Den nye praksis træder automatisk i kraft den 1. november 2022. For at være sikker på, du får al din post, skal du inden denne dato logge på MitJagttegn og sætte kryds ved post i stedet for ved e-mail under ”foretrukken kontaktform”.