Uddybende oplysninger fra kommunerne om BNBO indberetning

24-10-2022

I forbindelse med evaluering af den kommunale indsats, der er gennemført i henhold til bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, sender Miljøstyrelsen i dag et brev ud til en række kommuner for at få et mere nuanceret billede af, hvor langt kommunerne er med BNBO indsatsen.

I henhold til tillægsaftalen til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 skal der gennemføres en evaluering i 2022 af den kommunale indsats med risikovurdering og grundvandsbeskyttende tiltag i BNBO. Evalueringen er et input til aftaleparternes vurdering af, hvorvidt kommunerne er kommet i mål med at reducere risikoen for forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider indenfor BNBO, eller om de ønsker at igangsætte fase 2, som er et generelt forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO.

For at sikre et nuanceret billede af den kommunale indsats til den videre politiske drøftelse, har Miljøstyrelsen behov for en mere præcis status for de BNBO, hvor kommunerne på Danmarks Arealinformation (DAI) har angivet ’Gennemgået, indsats nødvendig’ eller ’Frivillig aftale tilbudt’.

Miljøstyrelsen sender derfor i dag et brev ud til de kommuner, der i henhold til bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning har indberettet status for BNBO på DAI som ’Gennemgået, indsats nødvendig’ eller ’Frivillig aftale tilbudt’. Brevet indeholder et Excel-ark, som Miljøstyrelsen opfordrer kommunerne til at udfylde og returnere til Miljøstyrelsen senest 6. november 2022. Excel-arket har været drøftet med BNBO-følgegruppen, herunder KL, og tilrettet efter bemærkninger og ønsker fra dem. Brevet sendes til kommunens hovedpostkasse.

Miljøstyrelsen håber på, at kommunerne vil give sig tid til at udfylde Excel-arket.