Pulje på 1 mio. kr. udbydes til oprensning af PFAS i jord

24-10-2022
Jord

Miljøstyrelsens Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening udbyder i efteråret 2022 1 mio. kr. til feltprojekter inden for oprensning af PFAS forureninger i jord.

Arkivfoto: Piqsels.com

I efteråret 2022 kan der søges om tilskud til teknologiudvikling omhandlende PFAS i jord igennem Miljøstyrelsens Teknologiprogram. Puljen har til formål at udvikle og skabe grundlag for at foretage mere effektive, miljømæssige og økonomiske oprydninger af PFAS forurenede lokaliteter i Danmark. Herunder, at afprøve og implementere nye oprydnings- og afværgeteknologier under danske forhold. Formålet med feltprojekterne er typisk at afprøve og dokumentere oprensningsteknikker.

Både offentlige og private kan søge puljen til at afprøve specifikke afværgeteknologier.

Miljøstyrelsen gav i foråret 2022 tilsagn på ca. 5 mio. kr. til 11 indkomne projektforslag omhandlende PFAS forureninger.

Yderligere information om Miljøstyrelsens udvælgelse af indkomne projektforslag kan ses i programmet fra marts 2022. Der gøres opmærksom på, at de 1 mio. kr. kun vil blive tildelt feltprojekter inden for oprensning af PFAS forureninger i jord.

Ansøgningsfristen for indkomne projektforslag er den 7. november 2022.

For spørgsmål vedrørende dette års teknologiprogram kontaktes Miljøstyrelsen via Obfuscated Email.