Ny rapport om BAT for restprodukter fra forbrændingsprocesser i relation til Cirkulær Økonomi

03-10-2022
BREF Industri

Nordisk Ministerråd har udgivet en ny rapport om bedste tilgængelige teknik (BAT) for restprodukter fra forbrændingsprocesser i relation til cirkulær økonomi.
Rapporten fokuserer på restprodukter fra forbrænding af tre brændselstyper: Biomasse (primært træ, men også halm), affald og slam fra spildevandsbehandling.

Baseret på oversigt over forskellige anvendelsesmuligheder for restprodukter i relation til cirkulær økonomi og oversigt over tilhørende teknikker for behandling og håndtering af disse er der opstillet forslag til syv eksempler på BAT-kandidater. BAT-kandidaterne er valgt med henblik på at eksemplificere både meget simple og bredt anvendelige teknikker og mere teknisk komplicerede teknikker, som kun vil være anvendelige for specifikke restprodukter og specifikke anvendelsesformer.
BAT-kandidaterne er nærmere beskrevet i rapportens bilag. 

Herudover giver rapporten et kortfattet overblik over EU-lovgivning og en oversigt over nordisk national miljølovgivning, som regulerer anvendelsen af restprodukter fra forbrændingsprocesser.

Målgruppen er miljømyndigheder, industrien, konsulenter og udstyrsleverandører.

Rapporten BAT for combution and incineration residues in a Circular Economy er publiceret af Nordisk Ministerråd
Rapporten er på engelsk.