Miljøstyrelsen har udarbejdet flere spørgsmål og svar for korn- og foderstof

05-10-2022
BREF Industri

EU-Kommissionen offentliggjorde den 4. december 2019 BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder.

BAT-konklusionerne for korn- og foderstof, som er en del af de samlede BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder, blev som noget nyt omsat som standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen). Standardvilkårene som skal bruges ved revurdering samt i forbindelse med afgørelser om miljøgodkendelse.

Miljøstyrelsen udarbejdede i den forbindelse de første spørgsmål og svar om anvendelse af standardvilkår for korn- og foderstofvirksomheder.
Miljøstyrelsen har nu udarbejdet flere spørgsmål og svar om anvendelse af standardvilkår for korn- og foderstof. De nye spørgsmål og svar omhandler fastsættelse af ændrede eller yderligere vilkår end standardvilkår, som indarbejder BAT-konklusioner. Der er blandt andet spørgsmål og svar om fastsættelse emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end de grænseværdier, der er fastsat som standardvilkår på baggrund af BAT-konklusioner. 

Miljøstyrelsen har yderligere som følge af, at BAT-konklusionerne for korn- og foderstofvirksomheder er omsat som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen udarbejdet en særlig BAT-tjeklister for korn- og foderstofvirksomheder.

Du kan finde den særlige BAT-tjekliste for korn- og foderstof på miljøstyrelsens hjemmeside.
Du finder standardvilkårsbekendtgørelsen på retsinformations hjemmeside.
Du finder godkendelsesbekendtgørelsen på retsinformations hjemmeside.

Spørgsmål kan rettes til Obfuscated Email