Høring om justering af gebyrerne for biocidansøgninger

07-10-2022
Biocider

Justerede biocidgebyr er i høring

Der er d.29. september 2022 udsendt en høring omhandlende justering af de gebyr, som Miljøstyrelsen opkræver i forbindelse med biocidansøgninger. Gebyrerne fremgår af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens bilag 4. Gebyrerne justeres for at afspejle de faktiske omkostninger, der er forbundet med vurdering af ansøgningerne, og skal balancere over en fireårig periode.

Der foretages desuden små ændringer i § 52 og § 54, som regulerer gebyrsatserne, herunder at det gebyr, som skal betales, når ansøgning om godkendelse af pesticid- eller biocidaktivstoffer indsendes, hæves fra 50.000 til 250.000 DKK.

De justerede takster kan findes på høringsportalen