Populær klimaløsning vinder pris

18-11-2022

Der har været stor søgning på tilskudsordningen til klima-lavbund. Nu har ordningens digitale kort vundet juryprisen på årets Kortdage i Aalborg.

Landmænd kan indtegne forlag til lavbundprojekter, som i det tænkte eksempel her. Se, hvordan man gør, i videoen nedenfor.

Juryprisen blev givet samlet til klima-lavbundskortet og jordfugtighedskortlægningen.

”Både lodsejere og Miljøstyrelsen har med kortet fået bedre mulighed for at identificere og prioritere de jorder, der vil give den største gevinst for klimaet,” udtalte juryen ved prisoverrækkelsen.

Det digitale klima-lavbundskort er åbent for alle, og det er nemt at undersøge, om lavbundsarealer har potentiale til at blive til et klima-lavbundsprojekt. Når projekterne indtegnes i det digitale klima-lavbundskort, får man hurtigt svar på størrelsen, og hvor meget lavbundsjord projektet dækker, og om det også gavner fx biodiversitet, vandmiljø og klimatilpasning.

Læs nyheden: Nordjysk mose hiver CO2 ud af luften

DHI’s jordfugtighedskort er vigtigt for planlægningen af klima-lavbundsprojekterne, da klimaeffekten er størst på lavbundsjorde, der ikke allerede er våde.

Se hvordan man gør i videoen her:  

Klima-lavbundskortet er udviklet i et samarbejde med Danmarks Miljøportal, mens jordfugtighedskortlægningen er udviklet af DHI i et samarbejde med Miljøstyrelsen.

Fakta om kortdagenes jurypris

Kortdage er den eneste danske konference der årligt samler hele GIS og geodata-branchen. Konferencen har eksisteret siden 1974 og i år var foreningen Geoforum vært. Siden 2015 har Geodataprisen været uddelt og uddeles hvert år for at markere, at Geoforum ønsker at bakke op om alle de gode idéer, som geodata-branchen er fuld af, og som branchen ønsker skal deles på kryds og tværs. Geodataprisen bliver uddelt i to kategorier nemlig Juryprisen og Publikumsprisen.