IPM af svampesygdomme i hvedeafgrøder

25-11-2022
Pesticider Landbrug

En ny undersøgelse viser, at integreret bekæmpelse af alvorlige svampesygdomme i hvedemarker kan være effektiv, når der tidligt i vækstsæsonen behandles forebyggende med mikrobiologiske midler, og der sidst i sæsonen afsluttes med behandling med et kemisk svampemiddel. Med denne strategi er det muligt at reducere belastningen fra kemiske bekæmpelsesmidler.

Rapporten, “Microbial biocontrol agents in IPM strategies - reducing pesticide use in wheat and lowering the risk of fungicide resistance”, beskriver en flerårig undersøgelse, der viser, at svampesygdommene gråplet og aksfusariose i hvede kan bekæmpes ved at kombinere mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler med lave doser af traditionelle kemiske svampemidler. Dog viste resultaterne også, at kun ét ud af tre forsøg medførte en forøgelse af udbyttet som følge af behandlingerne.

Udviklingen af svampesygdommes resistens mod kemiske svampemidler er et stigende problem. Derfor blev det i projektet også undersøgt, om resistensudviklingen kunne reduceres ved at erstatte behandlinger med kemiske svampemidler tidligt i vækstsæsonen med biologiske bekæmpelsesmidler, og derefter kun udføre en enkelt kemisk behandling sidst på sæsonen. Resistensudviklingen blev undersøgt ved at se på forskelle i forekomsten af et velkendt resistensgen i sygdomsfremkaldende svampe i forhold til de foretagne behandlinger. Resultaterne viser, at det for dette ene resistensgen ikke kunne påvises, at de biologiske midler har en reducerende effekt på udviklingen af resistens mod kemiske svampemidler.

Endeligt blev det undersøgt, om brug af biologiske bekæmpelsesmidler kan reducere ophobning af uønskede mykotoksiner (giftstoffer fra svampe) på det høstede korn. Resultaterne viser, at kun, når der indgår et kemisk svampemiddel i bekæmpelsesprogrammet, kan der ses et væsentligt fald i mængden af de uønskede mykotoksiner i det høstede hvede.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.
Læs hele rapporten her.