Tre rester af sprøjtemidler fundet i grundvandet

10-03-2022
Biocider Landbrug Pesticider Vand i hverdagen Vandmiljø

Miljøstyrelsen vil bede vandværker kontrollere for rester af pesticider efter nye fund.

Prøvetagning af grundvand. Arkivfoto: Miljøstyrelsen

I forbindelse med de foreløbige resultater af den årlige massescreening i grundvandsovervågningen i 2021 har Miljøstyrelsen fundet rester fra to sprøjtemidler i koncentrationer, der overskrider grænseværdien, også kaldet kravværdien, for sprøjtemidler i drikkevand.

Miljøstyrelsen vil tage kontakt til de relevante kommuner og vandforsyninger for at få tjekket drikkevand og drikkevandsboringer for stofferne. De tre stoffer vil desuden blive optaget på pesticidlisten i drikkevandsbekendtgørelsen. Det vil betyde, at vandværkerne fremover skal kontrollere drikkevandet for stofferne, inden vandet sendes til forbrugerne.

Fundene er gjort i grundvand, der ikke anvendes til drikkevand. Der er således ikke nogen umiddelbar sundhedsrisiko knyttet til fundene.

DTU har foretaget en vurdering af sundhedsrisikoen ved stofferne i drikkevand. To af fundene af stoffet med det tekniske navn LM6 overskrider det fastsatte sundhedsmæssige acceptable niveau for børn. Derfor skal vandforsyningerne nu kontrollere, at stoffet ikke findes over grænseværdien i drikkevandet.

Læs pressemeddelelse fra miljøministeren

Forbudt for over 10 år siden

Nedbrydningsprodukterne LM6 og LM5 stammer fra ukrudtsmidlet terbuthylazin. De er fundet over den tilladte grænseværdi. Midler med terbuthylazin har i perioden 1973 – 2008 været solgt i Danmark og har været anvendt til bekæmpelse af ukrudt i majs og ærter, skovkulturer, frugttræer, læhegn og buske.

LM6 er påvist i 18 prøver ud af 250 undersøgte. To af fundene i grundvandsboringer overskrider det fastsatte sundhedsmæssige acceptable niveau for børn for indhold af LM6 i drikkevand.

LM5 er påvist i 16 prøver ud af 250 undersøgte. Ingen af fundene overskrider det fastsatte sundhedsmæssige acceptable niveau for børn eller voksne for indhold af LM5 i drikkevand.

LM6 og LM5 er to af de stoffer, der er omtalt i Rigsrevisionens beretning om sikring af grundvandet mod pesticider fra december 2019, og som Statsrevisorerne i januar 2022 har påtalt, at der ikke var moniteret for. LM5 og LM6 har også været udbudt som en del af massescreeningerne i 2019 og 2020, men ingen analyselaboratorier tilbød at analysere for de to stoffer.

Fortidens synder

Udover LM6 og LM5 er der fundet stoffet R471811, der er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet chlorothalonil, der har været solgt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000. Chlorothalonil har været godkendt til brug som svampemiddel i hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

Der er gjort 29 fund af R471811 i de 250 indtag, der er med i massescreeningen. Ni af disse fund var over kravværdien for sprøjtemidler i grundvand. Ingen af fundene overskrider det fastsatte sundhedsmæssige acceptable niveau for børn eller voksne for indhold af R471811 i drikkevand.

De samlede resultater fra massescreeningen forventes i ultimo marts 2022.

Kortet viser, hvor LM6 (SYN545666) og LM5 (CGA324007) er fundet. KV er forkortelse for kravværdi:

 

Kortet nedenfor viser, hvor R471811 er fundet. KV er forkortelse for kravværdi: