Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2022

24-03-2022
Jord

I dette Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening gives en oversigt over de projekter, der planlægges igangsat i år. Der planlægges igangsat både feltprojekter og udredningsprojekter. Bevillingen for i år er 6 mio. kr., hvor 3 mio. udelukkende er til oprensning af PFAS forureninger.

For spørgsmål vedrørende dette års teknologiprogram kontaktes Miljøstyrelsen via Obfuscated Email Att. Maiken Lundstad Nielsen

Du kan se programmet her