Sådan investerer man klogest i klimatilpasning

18-03-2022
Vand i hverdagen Klimatilpasning

Hvordan beregner man den mest hensigtsmæssige investering i klimatilpasning ud fra en samfundsøkonomisk betragtning? Det kan man læse om i en ny vejledning.

Regnvandsrender til klimatilpasning vist med blåt. Er det den bedste løsning ud fra en økonomisk betragtning? Illustration fra den nye vejledning

Hvad skal man investere i: Nye kloakker, regnvandsbeplantninger, opsamlingsbassiner eller en hævet kantsten? Mulighederne er mange, når kommuner og spildevandsforsyninger skal forebygge oversvømmelser fra monsterregn og ændrede nedbørsmønstre.

Nu tilbyder Miljøstyrelsen et nyt overblik i form af en metode til, hvordan man regner sig frem til de investeringer, der giver mest klimatilpasning for pengene. Læs vejledningen her

Vejledningen udspringer af serviceniveaubekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. januar 2021.

”Klimatilpasning i form af et helt nyt kloaksystem er meget dyrt, men nogle gange kan enkle løsninger som at hæve kantstenen eller andre terrænbaserede løsninger gøre arbejdet, så regnvandet bliver ledt hen, hvor der er plads i kloakken. Metoden finder det mest hensigtsmæssige niveau for håndteringen af tag- og overfladevand, så der hverken klimatilpasses for meget eller for lidt ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel,” siger civilingeniør Malde Volmer Beinthin fra Miljøstyrelsen.

Generelt kan man sige, at jo tættere bebygget et område er, og jo flere værdier der trues, jo dyrere investeringer kan det samfundsøkonomisk betale sig at gennemføre.

Beregningen kan enten udføres af kommunen eller uddelegeres til spildevandsforsyningsselskabet. Beregningen skal udføres, når klimatilpasningen går ud over et grundlæggende niveau, der beskytter huse veje og anden infrastruktur mod oversvømmelser og sker sjældnere end hver 5. – 10. år.

Vejledningen indeholder en gennemgang af anvendelsesområde, begreber og definitioner, hvorefter den samfundsøkonomiske metode og de enkelte trin gennemgås. Derudover er der et bilag med to eksempler på, hvordan den samfundsøkonomiske metode anvendes konkret til fastsættelse af serviceniveau.

Vejledningen blev sendt i offentlig høring i oktober 2021 og udkommer nu i den færdige udgave.

For yderligere omkring de nye regler henvises til klimatilpasning.dk

Læs mere om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers finansiering og tilsynet hos Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet

Yderligere oplysninger:

Jurist:

Karina Iwang-Hansen

Obfuscated Email tlf: 40 23 56 45

 

Civilingeniør:

Malde Volmer Beinthin

Obfuscated Email tlf: 21 56 12 75