PFAS over grænseværdien ved Thyborøn

30-03-2022
Vandmiljø Kemikalier PFAS

Efter nye PFAS-fund fraråder Lemvig Kommune nu borgere i dele af Thyborøn at spise hjemmedyrkede grøntsager. Arbejdet med at kortlægge kilderne er endnu ikke afsluttet. Miljøstyrelsen bistår sammen med andre myndigheder kommunen med vejledning og sparring.

Luftfoto af området lige syd for Thyborøn, hvor de to røde markeringer viser lossepladsområdet, som afgiver PFOS. Illustration: Region Nordjylland

Tidligere på året fandt Region Midtjylland PFAS i den nordligste Banegravssø syd for Thyborøn, hvor der tidligere har været losseplads. Lemvig Kommune og Lemvig Vand har siden lavet nye undersøgelser i omkringliggende områder, der viser, at der også i Thyborøn by er forureninger. 

Det er på den baggrund, at Lemvig Kommune nu melder ud, at det er nødvendigt med nye restriktioner, for at beskytte mod forureningen. Der er tidligere indført bade- og fiskeforbud i nærliggende søer. Al salg af fødevarer fra kvæg i forurenede områder er stoppet efter vejledning fra Fødevarestyresen.

Læs pressemeddelelse fra Lemvig Kommune, 30.3.2022

Miljøstyrelsen følger sagen tæt og bliver orienteret af den fælles indsatsgruppe bestående af Lemvig Kommune, Region Midtjylland, Naturstyrelsen Vestjylland, Lemvig Vand og eksterne konsulenter med henblik på at få kortlagt forureningernes omfang og kilder.

- Alle myndigheder arbejder tæt sammen om at få kortlagt forureningernes omfang så hurtigt, det nu er muligt. Samtidig er vi i gang med at finde svar på, hvor PFAS-forureningen stammer fra, siger Morten Bondgaard, der er chef for Jordforureningskontoret i Region Midtjylland i en pressemeddelelse fra Lemvig Kommune.

Læs pressemeddelelse fra Region Nordjylland, 11.2.2022